Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

A. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: {40 μον..}


Aegrotabat Caecina Paetus, maritus Arriae, aegrotabat et filius. Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; quin immo cum illa cubiculum mariti intraverat, vivere filium simulabat, ac marito persaepe interroganti, quid ageret puer, respondebat: “Bene quievit, libenter cibum sumpsit”. Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque, egrediebatur; Tum se dolori dabat et Paulo post siccis oculis redibat. Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat;...

... Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. Mementote rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse!” Statimque sumptum est Punicum bellum tertium, quo Carthago deleta est.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. α Να γραφεί ό,τι δηλώνεται στην παρένθεση {7,5 μον}

funus------------------------(γεν. εν.)------------------------(αφ. Πληθ.-------------------(αιτ.πλ.) filius----------------(γεν. εν.)-------------------(κλ.εν.)----------------(ον.πλ.

Redibat-------------------(γεν.εν.μτχ.εν.)--------------------------(αιτ.πλ.ουδ.μτχ)

Opibus---------------------(γεν.πλ.)--------------------------------(αιτ.πλ.)

β mortuus est, interroganti, cohibitae:Να γραφεί το β΄ενικό πρόσωπο του μέλλοντα σε όλες τις εγκλίσεις. {7,5}

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

2. α consulueritis, confidere, vincerent, ignoraretur: Να κάνετε χρονική αντικατάσταση στους τύπους {7.5}

β redibat, egrediabatur: Να κλιθούν οι προστακτικές όλων των χρόνων {7,5}

3. α Να συμπληρώσετε τα κενά {15 μον}

a marito: εμπρόθετος---------------------------στο-----------------------------------

mariti---------------------------------------------στο-----------------------------------

vivere-------------------------,---------------------------στο-----------------------------

dolori--------------------------------------στο-------------------------------------------

siccis------------------------------------στο----------------------------------------------

patriae------------------------------------στο-------------------------------------------

marito------------------------------------------στο interroganti

β ignoraretur, vincerent: Να αναγνωριστούν οι προτάσεις με τα ρήματα αυτά, να δικαιολογηθεί ο τρόπος εισαγωγής, εκφοράς και να δηλωθεί η συντακτική θέση. {7,5 μον.}

γ Neminem credideritis patriae consulturum esse: Να δηλωθεί η απαγόρευση με άλλη ισοδύναμη έκφραση {7,5}

Bene merenti!
Δημοσίευση σχολίου