Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

ΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΠΙΝΑΚΙ

Η προσπάθεια να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές της Α΄Λυκείου ότι η ποίηση αλλάζει, τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη μορφή της από εποχή σε εποχή και ότι οι αλλαγές αυτές εντάσσονται μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο γενικότερων καλλιτεχνικών και πολιτισμικών ρευμάτων, με οδήγησε στην ανάθεση μιας δραστηριότητας που είχε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, η ερευνητική, καθοδηγούσε τους μαθητές να ερευνήσουν, σε ομάδες, τη σημασία των λογοτεχνικών όρων: ρομαντισμός, παρνασσισμός, συμβολισμός, μοντερνισμός και υπερρεαλισμός. Η δεύτερη φάση, η δημιουργική, τους κατεύθυνε στην κατασκευή ενός πίνακα με τα χαρακτηριστικά του κάθε κινήματος. Τα αποτελέσματα των ομαδικών εργασιών ήταν για μια ακόμη φορά έξαιρετικά και πολλά από αυτά αποτέλεσαν και εικαστικές παρεμβάσεις που ομόρφυναν την τάξη μετά την ανάρτησή τους στον πίνακα ανακοινώσεων. Το σπουδαιότερο όμως ήταν ότι μετά τη δημιουργία των πινάκων, οι μαθητές απόκτησαν μία σχετική ευχέρεια στο να αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν ορισμένα από τα παραπάνω λογοτεχνικά ρεύματα στις συστάδες των ποιημάτων με τις οποίες επεξεργαζόμαστε το θέμα Παράδοση και Μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση.


Ένας εποπτικός πίνακας είναι ο ακόλουθος από την ομάδα: Τα σκαθάρια
 για να δείτε τον πίνακα στην πραγματική του διάσταση κάνετε κλικ επάνω τουΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
  

Δημοσίευση σχολίου