Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Ι. ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ


Πριν από την αναγνωση των λογοτεχνικών κειμένων που έχουμε επιλέξει (βλ. σχετική ετικέτα στο ιστολόγιο ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) μπορούμε να προτεινούμε την ανάγνωση στην ολομέλεια κειμένων κοινωνιολογικού και ψυχολογικού περιεχομένου για την έννοια του φύλου και  τη θέση των δύο φύλων στην κοινωνία.
  Η θέση των δύο φύλων Η έννοια του φύλουΔημοσίευση σχολίου