Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΏΣΣΑ 2015

Για να δείτε το θέμα πατήστε εδω στο ιστολόγιο της συναδέλφου Σώτιας Σιαμαντούρα

Οι απαντήσεις της Κ.Ε.Γ.Ε.Δημοσίευση σχολίου