Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Οδηγίες για τη συγγραφή επιστημονικής εργασίας

 Ο καθηγητής κ. Βασίλειος Βερτουδάκης στο ευσύνοπτο και περιεκτικό άρθρο του παρουσιάζει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σύνταξη μιας επιστημονικής εργασίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: