Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

ΘΕΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)


Αν λάβουμε υπόψη μας την περιορισμένη ύλη του μαθήματος, τα σημερινά θέματα απαιτούν από τους υποψηφίους την πολύ καλή γνώση της γραμματικής και την άριστη γνώση του συντακτικού. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εξέταση δεν πιστοποιεί τη γνώση της λατινικής γλώσσας! Σκόπιμο είναι να γίνει μια αναθεώρηση στη διδακτική του μαθήματος εκτός κι αν υπάρχει πρόθεση να "οβελιστούν" και τα Λατινικά όπως διαφαίνεται ότι δρομολογείται και με τα Αρχαία Ελληνικά από τη Δευτεροβάθμια Εκπάιδευση.
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2016 from Eleni Papadopoulou

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΓΙβ ficus praecox allata est a Catone ex Carthagine...
Γ1γ στάση σε τόπο: in curia, κίνηση από τόπο: de, ex, ab curia
Γ1δ  1. ne ad haec verba Augustus risit(ne)?
         2. num ad haec verba Augustus risit?
         3. nonne ad haec verba Augustus risit?
         4. Ad haec verba Augustus risit?
Γ2α  quae erat praecox
         quae praetenta erant
Γ2γ postquam exclusus est
        cum exterritus esset
        cum Caesar audivisse salutationem

Δεν υπάρχουν σχόλια: