Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Ο Πλάγιος Λόγος με Κόμικς  Με κύριο στόχο να μπορούν οι μαθητές να διακρίνουν τον ευθύ λόγο από τον πλάγιο και να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ τους και ειδικότερα να  αντιληφθούν και να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε επικοινωνιακές περιστάσεις, όπου απαιτείται η χρήση πλαγίου λόγου όπως: α) αφήγηση μιας ταινίας που είδαν, β) περιληπτική μεταφορά ενός κειμένου που διάβασαν, γ) μεταφορά ενός διαλόγου που άκουσαν ή διάβασαν και δ) αφήγηση ενός περιστατικού όπου ήταν αυτόπτες μάρτυρες και τέλος να κατανοήσουν τα εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά στοιχεία και πώς αυτά μεταφέρονται στον πλάγιο λόγο σχεδιάστηκε η προτεινόμενη διδακτική πρόταση που εκπονήθηκε από την υποφαινόμενη σε συνεργασία με την πολύ καλή συνάδελφο, φίλη και επιμορφώτριά μου στη Μείζονα Επιμόρφωση Σύλια Ζέτα.
  Η διδακτική πρόταση παρουσιάστηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ.Ε.Α.Δ Δράμας που φέτος ήταν αφιερωμένο στη Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση.