Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΑΔΙΔΑΚΤΟ) 2017Φιλικά θέματα για διαβασμένους υποψηφίους!

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Γ1: Γιατί όταν ο λόγος στερηθεί και την ικανότητα του ρήτορα και τη φωνή του και τις ρητορικές εναλλαγές, μαζί με αυτά και την επικαιρότητα και την ταχύτητα να γίνει η πράξη, και δεν υπάρχει τίποτε που να προσφέρει επιπλέον βοήθεια και πειθώ · όταν από όσα έχουν λεχθεί, ο λόγος είναι έρημος και γυμνός, και τον διαβάζει κάποιος χωρίς πειστικότητα και χωρίς καμία ικανότητα, ακριβώς σαν να απαριθμεί, εύλογα, νομίζω, φαίνεται επουσιώδης σε όσους τον ακούνε. Όλα αυτά, βέβαια, θα μπορούσαν να βλάψουν και να κάνουν να φαίνεται χειρότερος ο λόγος που σου παρουσιάζω τώρα. 

Γ2α:ἀνάγνωθι, ἀπαριθμοεν, ἀκούσεσθαι, μάλα, φαντε

Γ2β: τοῦ μὲν προειρημένου ἁπαντος ἔρημοι γένωνται 

Γ3α:τῶν μεταβολῶν: Αντικείμενο στο ἀποστερηθῇ / τῶν μὲν προειρημένων: γενική αντικειμενική στο ἔρημος / γυμνὸς: κατηγορούμενο στο ο λόγος/εἰκότως: επιρρηματικός του τρόπου/τοῖς ἀκούουσιν: δοτική του κρίνοντος από το δοκεῖ .

Γ3β: Κύρια πρόταση, . ῞Απερ καὶ τὸν... μετά από ισχυρή στίξη
῞Απερ: Υποκείμενο στα ρήματα βλάψειεν, ποιήσειεν, Αττική Σύνταξη
τὸν  ἐπιδεικνύμενον : Αντικείμενο στα ρήματα και Υποκείμενο στο φαίνεσθαι φαυλοτερον: κατηγορούμενο μέσω του φαίνεσθαι 
φαίνεσθαι: απαρέμφατο του αποτελέσματος 


Δεν υπάρχουν σχόλια: