Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Ελένης Παπαδοπούλου, φιλολόγου Γυμνασίου Αξιούπολης.
ΤΙΤΛΟΣ : Νίκος Καζαντζάκης : Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, η καλλιέργεια της κοινωνικής συνείδησης μέσα από τη λογοτεχνία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 μήνες (Οκτώβριος 2007-Μάιος 2008), δύο ώρες την εβδομάδα

1. ΕισαγωγήΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1. Σκοπός

Να γνωρίσουν οι μαθητές διάφορες παραμέτρους του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα από τη λογοτεχνία και ειδικότερα μέσα από το απόσπασμα του Ν. Καζαντζάκη, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά που διδάσκεται στα Κ.ΝΛ. της Γ΄Γυμνασίου αλλά και από τα υπόλοιπα γνωστά έργα του Καζαντζάκη.

Συγκεκριμένα:Ανθρωπογενές Περιβάλλον – Παράμετροι

• Περιβάλλον και Επικοινωνία: Μονοπάτια- φυσικές διαδρομές, μεταφορές, συγκοινωνίες

• Περιβάλλον και Ιστορία: Τοπική ιστορία, ιστορία μετακινήσεων, φυσική ιστορία, ιστορία πόλεων και αγροτικών εγκαταστάσεων. Φυσικά Στοιχεία : Μυθολογία , Λαογραφία

• Το Περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης και πεδίο διαλόγου: Περιβάλλον και Τέχνη

• Το περιβάλλον ως αφήγηση: η φύση και τα περιβαλλοντικά ζητήματα στη λογοτεχνία

• Περιβάλλον, Αντιλήψεις και Ιδέες: Φύση και Θρησκεία / Περιβαλλοντική Ηθική / Δημοκρατία

• Το Περιβάλλον ως πεδίο συνάντησης πολιτισμών –Διαπολιτισμικές Αναφορές

• Το Περιβάλλον ως παράγοντας διαμόρφωσης της κοινωνικής συνείδησης.

2. Στόχοι

• Γνωστικοί

• Συμμετοχικοί ( οι μαθητές συμμετέχουν και συνεργάζονται για την επιτυχία του στόχου)

• Κοινωνικοί ( βγαίνουν απ’ το σχολείο και μπαίνουν στη ζωή, έρχονται

σ’ επαφή με την τοπική κοινωνία προκειμένου να ανακοινώσουν τα πορίσματα των ερευνών τους.3. Εννοιολογικό πλαίσιο

Κινηθήκαμε ανάμεσα στη μελέτη του έργου του Καζαντζάκη και στην προσέγγιση της λογοτεχνίας ως μέσου για την κατανόηση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.4.Μεθοδολογία

Μέθοδος project

Παρουσίαση φωτογραφιών και διαφανειών.

Επίσκεψη δικτυακών τόπων σχετικών με τις έννοιες.

Ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων του Καζαντζάκη μέσα στην τάξη και κατά μόνας

5. Πλάνο εργασιών και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών

Διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος 8 μήνες.

6. Χωρισμός των μαθητών/ριων σε ομάδες και καταμερισμός εργασιών ανά ομάδα :

• Αριθμός μαθητών 21

• Χωρισμός της Τάξης σε 5 ομάδες εργασίας ,που καθεμιά τους αναλαμβάνει να διαβάσει ένα έργο του Καζαντζάκη και να μας παρουσιάσει το περιεχόμενό του. Εκτός από την ανάγνωση-παρουσίαση κάθε ομάδα αναλαμβάνει να εξετάσει και μία από τις προαναφερθείσες παραμέτρους.

• Καταγράφουμε τις πληροφορίες μας , μαγνητοφωνούμε τις συνεντεύξεις μας, βγάζουμε φωτογραφίες για την παρουσίαση του θέματος (project,διαφάνειες).

• Κατασκευάζουμε κολλάζ και εκτυπώνουμε χαρακτηριστικές αφίσες που έχουν ως θέμα τους τον Καζαντζάκη, τη λογοτεχνία, τις ανθρώπινες σχέσεις, το ανθρωπογενές περιβάλλον εν γένει.

• Περιήγηση στο διαδίκτυο σε συγκεκριμένες ιστοσελίδεςΔιευθύνσεις στο Διαδίκτυο σχετικές με το Νίκο Καζαντζάκη:http://www.historical-museum.gr/kazantzakis/

http://www.interkriti.org/culture/kazantzakis/kazantz1.htm

http://www.levity.com/corduroy/kazantza.htm

http://www.spikemagazine.com/0399kaz.htm

http://www.forthnet.gr/stigmes/indexbr.htm

http://www.historical-museum.gr/kazantzakis/photos.html

http://jhupress.jhu.edu/journals/journal_of_modern_greek_studies/toc/mgsv016.html

http://kirjasto.sci.fi/kazantza.htm

7. Παρουσίαση /Διάχυση του προγράμματος

• Ευαισθητοποίηση της τάξης με παρουσίαση διαφανειών σχετικού περιεχομένου.

• Επιλογή του προγράμματος μετά από διαπίστωση των μαθητών ότι η λογοτεχνία βοηθάει εκτός των άλλων τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει τη θέση του μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον αλλά και το γεγονός ότι το έτος 2007 είναι έτος Καζαντζάκη (50 χρόνια μετά το θάνατό του).Χωρισμός της τάξης σε ομάδες εργασίας με συγκεκριμένη αρμοδιότητα–όπως περιγράψαμε παραπάνω- ( τα παιδιά θα επιλέξουν την ομάδα που θα συμμετέχουν ). Κάθε ομάδα αναλαμβάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία. Μία αντλεί κι επεξεργάζεται πληροφορίες από το διαδίκτυο, άλλη ασχολείται με το εικαστικό μέρος π.χ. κολλάζ, η Τρίτη ομάδα ασχολείται με τον προγραμματισμό και την οργάνωση μιας εκδήλωσης ανοιχτής στη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία.Μια τέταρτη ομάδα ασχολείται με την εξεύρεση οπτικοακουστικού υλικού που θα πλαισιώσει την εκδήλωση αλλά και θα ενισχύσει τις επιμέρους εργασίες που δουλεύονται μέχρι το τέλος του σχολικού έτους.

• Μετά την παρουσίαση της επιτυχημένης, κατά γενική παραδοχή εκδήλωσης, οι μαθητές συνέχισαν να επεξεργάζονται τα στοιχεία τους σε συνάρτηση με τις προαναφερθείσες παραμέτρους (περιβάλλοντος και λογοτεχνίας) και παρουσίασαν τις εργασίες τους μέσα στις τελευταίες διδακτικές ώρες, τόσο αυτές εκτός προγράμματος όσο και σε αυτές των Κειμένων Νεοελληνικής λογοτεχνίας.8. Αξιολόγηση

Στο τέλος κι αφού η ένταση έχει κοπάσει μπορούμε να αξιολογήσουμε την εργασία μας. Συζητώντας οι ομάδες μεταξύ τους αξιολόγησαν το επίπεδο της συμμετοχής τους ,την υπευθυνότητα, την ανάπτυξη των φιλικών τους σχέσεων και την απόκτηση παραπάνω γνώσεων ,για τη λογοτεχνία και το ανθρωπογενές περιβάλλον ,που θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν αυτογνωσία και ανθρωπογνωσία..

Δεν υπάρχουν σχόλια: