Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Σε λίγες μέρες τα σχολεία ανοίγουν. Οι καλοκαιρινές διακοπές θα είναι μια γλυκιά ανάμνηση! Για να μη γίνουν, όμως και οι γνώσεις στην αρχαία ελληνική γραμματική μια ανάμνηση, και μάλιστα δυσάρεστη,  προτείνω, ειδικά στους μαθητές των τάξεων του Γυμνασίου και της Α΄Λυκείου, να προσπαθήσουν να απαντήσουν στα ερωτήματα των ασκήσεων που θα βρουν παρακάτω.
Α, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πάρετε χαρτί και μολύβι και να ελέγξετε τις γνώσεις που αποκομίσατε τη σχολική χρονιά που μας πέρασε. Αν δυσκολεύεστε, να προστρέξετε στη γραμματική του Οικονόμου, αφού όμως εξαντλήσετε κάθε προσπάθεια. Εννοείται ότι όποιος θέλει μπορεί να μου στείλει τις απαντήσεις για ανατροφοδότηση.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ


1. Να βάλετε τα ουσιαστικά στις κατάλληλες πτώσεις:
τῷ (ὁ υἱός) αἱ (ἡ ψῆφος)

τοῖς (ὁ στρατηγός) τὸν (ὁ καρπός)

τῶν (ὁ ἵππος) τὴν (ἡ κάμηλος)

τοὺς (ὁ ἱατρός) τὰς (ἡ ὁδός)

τοῦ (ὁ ἥλιος) ὦ (ὁ δοῦλος)

τῇ (ἡ ὁδός) τῆς (ἡ ἔλαφος)

τὰ (τὸ δῶρον) τοῖς (τὸ μῆλον)2. Να γράψετε τις προτάσεις που ακολουθούν στον άλλο αριθμό:α) Ἐγὼ μὲν Ἀθηναῖός εἰμι, ὐμεῖς δὲ Θηβαῖοι.

β) Ἀγαθὸς εἶ σὺ καὶ δίκαιος κριτής.

γ) Ὁ στρατηγὸς οὗτος φίλος καὶ σύμμαχός ἐστιν.

δ) Ὁ οἶκος ἡμῶν πλούσιός ἐστιν.

ε) Οἱ διδάσκαλοι δοῦλοί εἰσιν ἐκ Σκυθίας.3. Να βάλετε τα ουσιαστικά στις κατάλληλες πτώσεις:τοὺς (ὁ νεανίας) τὴν (ἡ γλῶττα)

τὰς (ἡ αἰχμή) τοῖς (ὁ πολίτης)

ὦ (ὁ δεσπότης) τῆς (ἡ θῆρα)

τῆς (ἡ ἄμυνα) ὦ (ὁ πολίτης)

τὴν (ἡ κομιδή) οἱ (ὁ γυμναστής)4. Να βάλετε τα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης στις κατάλληλες:οἱ (ὁ λέων) τῶν (ὁ ἱερεύς)

τῶν (ὁ ἄρχων) τὴν (ἡ τέρψις)

τὸν (ὁ γίγας) τοῖς (ὁ μάντις)

τοῖς (ὁ ἰμάς) τῇ (ἡ φύσις)

τὸν (ὁ Ξενοφών) τὰς (ἡ κτῆσις)

τοῦ (ὁ θεράπων) τοῖς (ὁ ἐλέφας)5. Να μεταφέρετε στον Παρατατικό, Μέλλοντα, Αόριστο και Παρακείμενο τα ρήματα:πέμπει:

ἐκδιώκει:

ἐκστρατεύετε:

μεταπείθομεν:

ἔσχομεν:6. Να γράψετε τα απαρέμφατα Ενεργητικής και Μέσης φωνής σε όλους τους χρόνους των ρημάτων κελεύω, ἔχω, καταλείπω.7. Να γράψετε τις μετοχές Ενεργητικής και Μέσης φωνής σε όλους τους χρόνους των ρημάτων ὁδεύω, κωλύω.8. Να γράψετε τις μετοχές που δίνονται στην κατάλληλη πτώση:οἱ (ὁ ἐπιμένων) τοῦ (ὁ ὤν)

τοῖς (ὁ γράψας) τῇ (ἡ ἔχουσα)

τῶν (ὁ ἀκούων) τὰ (τὸ ὄν)

τὸν (ὁ διδάσκων) αἱ (ἡ ἔχουσα)

τῶν (ὁ φονεύσας) τὰ (τὸ δεδιωχός)Δεν υπάρχουν σχόλια: