Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ


γεωγραφικές
1. ιδίωμα

2. διάλεκτος

3. ιδιωματισμός

4. ιδιωτισμός

κοινωνικές


1. ηλικία

2. μόρφωση

3. κοινωνική τάξη

4. φύλο

5. καταγωγή

6. κοινωνικό - υφολογικό επίπεδο. (ποιος μιλάει; σε ποιον; με ποιο θέμα; σκοπό; πού; πότε; γιατί;)ΚΟΙΝΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

όπως διαμορφώνεται

στα αστικά κέντρα και

όπως διδάσκεται στα σχολείαΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

λέμε τα ίδια πράγματα με διαφορετικές λέξεις ίδια λέξη με διαφοροποιημένο περιεχόμενο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣαναφορική, δηλωτική, κυριολεκτική λειτουργία. Αφορά το λογικό. ποιητική, συνυποδηλωτική, μεταφορική λειτουργία.

Αφορά τις συγκινήσει
άρα: ύφος-γλώσσα: ιδιόλεκτος, ιδιαίτερος, εξατομικευμένος τρόπος

με ξεχωριστά χαρακτηριστικά σε σχέση με:

1. τις λειτουργίες της γλώσσας

2. τη χρήση της κοινής Νεοελληνικής

3. τη χρήση γεωγραφικών ή ιστορικών ποικιλιών

4. τις κοινωνικές ποικιλίες και το υφολογικό επίπεδοειδικά για το ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΥΦΟΣ

έχουμε υπόψη για το συγγραφέα:

1. αναζήτηση ή δημιουργία γλωσσικής μορφής

2. προθέσεις και στόχοι

3. ποιητική γραμματική και λεξιλόγιο

4. συγκινησιακή χρήση της γλώσσαςΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
πειθώ

επιχείρημα

1. παραγωγή

2. επαγωγή

3. αναλογία

Δεν υπάρχουν σχόλια: