Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ - ΗΜΙΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ

ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ


Αποθετικά λέγονται τα ρήματα που έχουν μόνο τη Μέση Φωνή.

Οι αρχικοί χρόνοι των αποθετικών ρημάτων είναι:

ΕΝΕΣΤΏΤΑΣ-ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ-ΣΟΥΠΙΝΟ-ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑ

Morior-mortuus sum-mortuum-mori3

Τα αποθετικά ρήματα δανείζονται από την ενεργητική φωνή έξι τύπους:

1. ΣΟΥΠΙΝΟ


2. ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ


3. ΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ


4. ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑ


5. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΑ


6. ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑ

Στα κείμενα της εξεταστέας ύλης συναντούμε τα εξής αποθετικά ρήματα:

Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑ

Adhortor

Admiror

Imitor

Minitor

Mirror

Miseror

Osculor

Populor

Proelior

Tutor

Veneror

Β΄ΣΥΖΥΓΙΑ

Fateor

Intueor

Vereor

 Γ΄ΣΥΖΥΓΙΑ

Congredior

Conloquor

Consequor

Elabor

Egredior

Fatiscor

Ingredior

Loquor

Morior

Nascor

Obsequor

Patior

Queror

Sequor

Utor

Δ΄ΣΥΖΥΓΙΑ

Experior

Mentior

Molior

Orior

ΗΜΙΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ

Τα ημιαποθετικά ρήματα σχηματίζουν κάποιους τύπους από την Ενεργητική Φωνή και κάποιους από τη Μέση Φωνή.

Οι αρχικοί τους χρόνοι έχουν τις εξής δύο μορφές:

1. ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ-ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΜΕΣΗΣ-ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ


Π.χ. audeo-ausus sum-audere2


2. ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΣΗΣ-ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ-ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΣΗΣ


Π.χ. revertor-reverti-reverti3

Στα κείμενα της εξεταστέας ύλης συναντούμε τα εξής ημιαποθετικά ρήματα

Β΄ΣΥΖΥΓΙΑ                                           Γ΄ΣΥΖΥΓΙΑ

audeo                                                            confido

soleo                                                             devertor

                                                                      revertor
ΠΡΟΣΟΧΗ !

• Το revertor στο κείμενο 21 είναι ΑΠΟΘΕΤΙΚΟ

• Στο κείμενο 31 ΗΜΙΑΠΟΘΕΤΙΚΟ

• Στο κείμενο 34 ΗΜΙΑΠΟΘΕΤΙΚΟ

• Στο κείμενο 48 είναι ΑΠΟΘΕΤΙΚΟ και ΗΜΙΑΠΟΘΕΤΙΚΟΔεν υπάρχουν σχόλια: